Nieuwsbrief – oktober 2010

STAND VAN ZAKEN       

Het groot aantal van 250 donateurs heeft het stichtingsbestuur gesterkt in haar besluit de Kerk van de Nederlands Hervormde gemeente Westerlee/Heiligerlee over te nemen. Ongeveer een jaar na de oprichting van de stichting op 12 oktober 2009 zal de akte de notaris passeren.

OVERZICHT ACTIVITEITEN

*     Op 11 maart werd een bewonersavond georganiseerd, die redelijk goed werd bezocht. Tijdens deze avond werd zowel door de bewoners als de wethouder dhr. Boon positief op onze initiatieven gereageerd.We konden die avond 45 donateurs noteren.

*      Op zaterdag 15 mei werd in de kerk een open dag gehouden. De bezoekers kregen uitleg over het kerkgebouw, het Van Oeckelenorgel, de kansel en het beeld van St.Joris en de draak. Een goede belangstelling bracht de teller op 79 donateurs.

*      Zaterdag 22 mei werd door Blauwe Stad – tv. in de kerk opnamen gemaakt. Door alle aandacht die in de media aan de kerk werd besteed kwamen we uit op 110 donateurs.

*      De gemeente keurde tot onze grote verbazing de kerk goed als trouwlocatie. Bij hoge uitzondering vond op 23 augustus de eerste huwelijksvoltrekking plaats.

*      In augustus  presenteerde de stichting zich op de jaarmarkt. Door de persoonlijke benadering en het voetbalspel kwamen we op een totaal van 140 donateurs.

*      De –deur- aan -deur –actie, die kortgeleden werd gehouden, leverde een onverwachte en positieve respons op en bracht het aantal donateurs op……….

 WAT STAAT ONS TE DOEN ?

In het verleden is al heel wat voorwerk verricht. Er ligt reeds een bouwkundig rapport, dat opnieuw gedateerd moet worden. In diverse draagbalken is bruinrot geconstateerd, het orgel moet worden gerestaureerd en voor de toekomstige activiteiten is een nieuwe inrichting noodzakelijk. Het bestuur zal op korte termijn rijkssubsidies aanvragen en fondsen aanschrijven.

Het bestuur wil u hartelijk bedanken voor uw steun en vertrouwen, dat u in de stichting stelt. We blijven u via de media, nieuwsbrieven en een nog te vormen website voortdurend van de ontwikkelingen op de hoogte stellen .

share