Nieuwsbrief – oktober 2011

STAND VAN ZAKEN       

Op zaterdag 10 september j.l. was de kerk opengesteld in kader van de Monumentendag. De kerk werd door zo’n 30 mensen bezocht en dat is voor de eerste keer, dat we deelnamen, heel behoorlijk. Het stichtingsbestuur probeert momenteel een architect aan te trekken die een renovatieplan kan tekenen en schrijven voor de aanvraag van subsidies en fondsen. De aanvraag geldt voor het totale renovatieplan voor het kerkgebouw en het orgel. De regenpijpen aan de wegzijde van de kerk zijn gerepareerd en de ontbrekende dakpannen aan de begraafplaatszijde geplaatst en vastgezet. Hopelijk blijven ze bij een volgende storm liggen. De dakgoten zijn schoon gemaakt en kunnen er weer een jaar tegen. De stichting is gevraagd op vrijdag 23 december de Kerstactiviteiten met een kerstprogramma af te sluiten. Het programma zal om 20.30 uur beginnen en duren tot ongeveer 21.00 /21.15 uur.  Omdat een paar bestuursleden vanwege de kerstvakantie afwezig zijn, kunnen we een dergelijk programma alleen realiseren met behulp van vrijwilligers.

OPROEP      OPROEP        OPROEP

Het stichtingsbestuur wordt steeds vaker gevraagd iets in de kerk te organiseren. We willen graag onze medewerking aan allerlei activiteiten verlenen en zelf activiteiten organiseren. Ons bestuur bestaat uit een kleine groep mensen en we hebben bij de vorige activiteiten al gemerkt dat een paar extra handen onontbeerlijk zijn. We willen daarom de bewoners van Westerlee oproepen ons zo nu en dan bij activiteiten te helpen – een groep vrijwilligers “ vrienden van de Sint Joriskerk Westerlee “   formeren. Wilt u zich opgeven of wilt u eerst meer informatie, kunt u dat telefonisch doorgeven aan Ger de Maar ( tel: 417490 ). U kunt dit ook doen d.m.v. onderstaande strook in te vullen en op de volgende adressen in te leveren:

Ger de Maar               – Bevrijdingslaan 10

Bouko Slijm                 – Hoofdweg 193

Sjoert van der Laan     – Hoofdweg 75

Johan Brons                 – Hoofdweg 58

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NAAM:                                                            ADRES:

wil gehoor geven aan de oproep om “ vrienden van de Sint Joriskerk Westerlee “  te vormen:

0        door zich op te geven als vrijwilliger

0          wil eerst meer informatie

share