Nieuwsbrief – juli 2012

Data bruiloften

Zo nu en dan wordt de kerk beschikbaar gesteld voor bruiloften. Dit gebeurt vanuit het Landgoed Westerlee, waar het bruidspaar na de huwelijksinzegening de receptie en bruiloftsfeest houden.  Op  15 augustus,  15 september,  22 september  en  22 december staan er nog bruiloften gepland.

Project Kerken in het Groen

Landschapsbeheer Groningen en kerkenraad Nederlandse Hervormde Gemeente Westerlee/Heiligerlee zijn 26 mei j.l begonnen met het herstel van het kerkhof en de begraafplaats van Heiligerlee/Westerlee in kader van het project  “ Kerken in het Groen ” . Er worden herstelwerkzaamheden aan grafmonumenten verricht.  Het gaat dan onder meer om het beletteren van slecht leesbare zerken, verven van hekwerken en het lijmen van loszittende delen aan grafmonumenten.  Er waren 13 vrijwilligers aanwezig. De volgende werkochtend is op zaterdag 14 juli, aanvang 9.00 uur en de groep kan nog wel wat versterking gebruiken. Ga niet uit van het standpunt dat er genoeg andere dorpsgenoten het wel zullen doen, maar geef u spontaan op. Het project wordt actief gesteund door de VDW ( Ver. Dorpsbelangen Westerlee ) en Stichting Sint Joriskerk Westerlee. Zij zijn net als u van mening, dat de Sint Joriskerk gezichtsbepalend is voor het dorp, maar nog beter tot haar recht komt als de begraafplaats er presentatief bij ligt. Mocht u  vragen hebben en/of wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kunt u contact opnemen met Johan Brons van de Nederlandse Hervormde Gemeente Heiligerlee/Westerlee, Hoofdweg 58 Westerlee – tel: 06-33225858

Jaarmarkt

Dit jaar staat de stichting op dinsdag 28 augustus met een kraam op de jaarmarkt Westerlee. We staan weer op dezelfde plek aan de Essenlaan. Dit jaar kunnen zowel de ouderen als de jongeren gooien op een dartbord en kunnen ze hun spierkracht en behendigheid etaleren door spijkers in een balk te slaan. We hopen u dan graag te ontmoeten.

Open Monumentendag

Het Bestuur heeft besloten ook dit jaar de kerk open te stellen tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september van 10.00 – 16.00 uur. Er zullen een aantal activiteiten in en rond de kerk plaats vinden.

Het landelijke thema van Open Monumentendag 2012 luidt: “Groen van Toen “. Aanleiding is het uitroepen van het themajaar Historische Buitenplaatsen We staan dit jaar stil bij het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten. Met het thema is er aandacht voor monumentaal groen in brede betekenis: stadsparken, tuinen, landgoederen, lanen, monumentale bomen, begraafplaatsen, landschapsdelen, hofjes, enz.  Dit project sluit prima aan bij het project “kerken in het groen “.

Bouw

Het bestuur is in gesprek met een aannemer en architect om te zien wat de mogelijkheden zijn de kerk en het orgel zo goed mogelijk te restaureren. De architect is momenteel bezig met het maken van schetsen, waarbij getracht wordt met al onze wensen rekening te houden. Bovendien wordt ook gekeken welke fondsen daarvoor aangeschreven kunnen worden.

share