Indienen Projectplan uiterlijk 18 mei

Het bestuur heeft met de gemeente Oldambt en Leader Oost-Groningen in de afgelopen maanden van dit jaar gesprekken gevoerd over het nieuwe projectplan. Het plan is door beide instanties  positief ontvangen. Alleen in het onderdeel Financiën wilde Leader graag een andere rubricering van de cijfers zodat duidelijker is wat precies de kosten zijn om het gebouw voor herbestemming geschikt te maken. En wat de restauratiekosten zijn.

Uiterlijk 18 mei moet het projectplan bij leader Oost-Groningen worden ingediend. Als de Provincie Groningen onze plannen mede wil financieren kunnen we meerdere  fondsen en instellingen voor subsidie aanschrijven.

share