1 mei – De stichting heeft een pagina beschikbaar gekregen op de website digitaal dorpsplein Westerlee van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee.

Het is te vinden onder: www.westerlee.nl – pagina: ” welzijn en zorg ” – onderdeel: ” belangenorganisaties ” — stichting Sint Joris Kerk

share