De provincie Groningen heeft deze week haar subsidiebijdrage voor de restauratie van de Sint Joriskerk bekend gemaakt

Er zijn nu zoveel subsidiegelden toegezegd, dat we ook daadwerkelijk met de restauratie kunnen beginnen. In een extra vergadering op donderdag 18 juni gaat het bestuur zich beraden over de volgende benodigde stappen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de richtlijnen m.b.t. de coronavirus. De plannen, ontwikkelingen, besluiten en foto’s zullen  geplaatst worden op pagina ” restauraties ”  onderdeel    ” restauratie kerkgebouw “.
share