De eerste herstelwerkzaamheden

De eerste herstelwerkzaamheden, en wel aan de toren,  zijn inmiddels uitgevoerd. Er bleken 54 dakpannen te moeten worden vernieuwd. Deze waren gebroken bij een vorig herstel maar zaten onder het lood en daardoor niet zichtbaar. De hoekkepers is deels versmald en het lood  vernieuwd. Alle lood is nu even breed. Ook is de dakgoot gereinigd. Het torentje bovenop de toren is nog goed, alleen de ring waarop deze rust moet nog worden vernieuwd.

Verder moet worden nagedacht hoe er meer inkomsten kunnen worden gerealiseerd. Gedacht wordt o.a. aan een flyer, die bij de Westerlink los kan worden bijgevoegd, die in december wordt  bezorgd.  Eveneens wordt een oproep voor nieuwe donateurs in de Westerlink geplaatst, want de Westerlink wordt in en rond Westerlee heel goed gelezen.

Er is contact geweest met een bouwbedrijf uit de directe omgeving .  Aangegeven is wat het budget is die onze stichting ter beschikking staat en momenteel is men bezig uit te rekenen of de restauratie voor dit bedrag kan worden uitgevoerd. Mocht alles doorgaan, dan zullen de werkzaamheden 12-14 weken kosten en hoopt men in het voorjaar van 2021 met de grote restauratie te kunnen starten.

share