Laatste nieuws

Er worden ankers aan de trekbalken bevestigd zodat de kerk niet verder naar buiten kan buigen (is inmiddels 15 cm verschoven). De pannen lijken erg mooi en iedereen is er zeer over te spreken, ook in het dorp. De goten worden daar waar nodig hersteld.

Momenteel ligt het werk 14 dagen stil vanwege het weer. Daarna zal de achterzijde van de kerk van nieuwe pannen worden voorzien. De toren heeft andere pannen en die zullen niet worden vervangen, alleen het minitorentje bovenop zal er af worden getakeld en gerestaureerd in de werkplaats. De lambrisering in de kerk blijft ook, als ook de vloer in het voorste gedeelte van de kerk. De orgelkraak wordt wel aangebracht (graag wilde iemand van MW hier bij zijn). Verder loopt alles volgens plan en schema.

Fondswerving: voor fase 2 wordt Bureau Smit ingeschakeld. Deze heeft een projectplan geschreven en wordt als concept besproken. De opmerkingen zullen worden doorgegeven aan dhr. Smit. Besloten wordt dat vanuit de stichting de heren Cooijmans en Hamminga op korte termijn een gesprek zullen hebben met dhr. Smit en dan kan het werven van de fondsen voor fase 2 van start gaan.

share