Update financiën en fase 1 bijna voltooid

  1. Een overzicht van de financiën wordt uitgedeeld en besproken. In de financiële stukken moeten de diverse geldbronnen (orgelfonds, BRIM/SIM) apart staan. Momenteel staat er voor 20.000 euro aan rekeningen open en hebben we nog rond de 50.000 euro tegoed van diverse fondsen waaronder de Provincie. Ook het laatste deel van de BRIM (nu SIM) moet nog komen maar die wordt uitgekeerd nadat de werkzaamheden zijn verantwoord.
  2. Fase 1 is bijna voltooid. Momenteel werkt de firma Blokzijl aan het opvijzelen van het orgelkraak. Als dit is voltooid kan het geheel worden afgesloten. Alles ziet er piekfijn uit en het budget is maar heel weinig overschreden. In de kerk zijn de draden voor de lampen ook vernieuwd. De houten kap van de kerk moet nog worden schoongemaakt en daarna geïmpregneerd. Hiermee kan men niet te lang wacht want er zit ongedierte in het hout. Hiervoor kan WOB te Winschoten worden ingeschakeld. De kosten worden geraamd op 4000 euro en het schoonmaken op 1200 euro. Dhr. Brons vraagt aan dhr. Hamminga om te kijken wat voor het orgel het meest relevant is om te gaan doen.
  3. Voor fase 2 wordt Bureau Smit ingeschakeld. Er is een gesprek geweest met hem met dhr. Cooijmans en dhr. Hamminga. Bureau Smit gaat bezig met het werven van de fondsen.
share