Nieuwsbrief 2020

Onze Donateurs

 

Graag willen wij u aan de hand van onderstaande financiële overzichten laten zien hoe belangrijk u als donateur bent voor de Stichting St Joriskerk Westerlee. Zonder u zijn wij niet in staat het gezamenlijk doel te verwezenlijken. Namelijk het behoud van de voormalige Ned. Herv. Kerk, deze waar nodig te restaureren en te onderhouden. Het bestuur is u hiervoor uiteraard zeer dankbaar. Het behoud van een historisch monument is vaak een kwestie van lange adem. Onder het hoofd “Restauratie Kerk” kunt u lezen dat het bestuur druk bezig is resultaat te boeken de benodigde geldstromen binnen te halen.

 

Vriendelijk vragen wij u uw donatie voor het jaar 2020 weer te betalen. Het minimum bedrag is € 15,00. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening: NL58 RABO 0154053635 t.n.v. Stichting St. Joriskerk Westerlee.

 

De stichting heeft nog steeds de ANBI status, zodat u uw donatie kunt vermelden als gift bij uw belasting aangifte.

 

Samenvatting financieel overzicht:

Huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen

 

In 2019 is de kerk 5 verhuurd geweest voor begrafenissen en 1 keer door een kerkdienst.

Restauratie Kerk

Voor het restaureren en verbouwen van de kerk is er een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. De stichting heeft deze aangevraagd en verkregen. Nu deze vergunning er is kunnen de subsidie aanvragen richting de Provincie en overige fondsen van start gaan. Hiermee is de stichting momenteel bezig. Voor het orgel is er een orgelrapport gemaakt door Stef Tuinstra. Hiermee kunnen orgelmakerijen worden benaderd voor een offerte voor het restaureren van het orgel. Dit proces zal binnenkort worden gestart. Als de offertes binnen zijn kan ook voor het orgel de subsidie aanvragen van start gaan.

 

Kerstviering

Op 24 december is de kerstnachtdienst in de St. Joriskerk door de Hervormde gemeente Westerlee-Heiligerlee verzorgd.

 

Namens het bestuur                                                      Harry Visker (Penningmeester St Joriskerk Westerlee).

share