Kerkendag op 4 juni 2022

Besloten wordt om toch van 10.00-16.00 open te zijn.

Fotograaf Rene de Werker van Torro Studio zal een foto tentoonstelling verzorgen. Het thema is “lichtinval in Noordelijke Kerken”.

Dhr. Hamminga zal enige krantenbundels open leggen, de film over de restauratie fase 1 kan getoond worden, er zal koffie tegen een kleine vergoeding worden geschonken met iets lekkers, gebakken door mw. Demandt. De stoelen zullen aan de zijkant worden geplaatst zodat er ruimte is voor de tentoonstelling.

share