Winschoter Couranten

Dhr. Hamminga heeft van het Historisch Archief te Harderwijk gebonden jaargangen gekregen van de Winschoter Courant uit de jaren 50, 60 en 70. Het gaat om ongeveer 120 banden in totaal. De bedoeling is dat deze in de toekomst door belangstellenden kunnen worden geraadpleegd voor een vergoeding. Tevens is er ook een enorme ‘Atlas van Nederland’ die dhr. Hamminga aan de stichting in bruikleen geeft. Wellicht kan het nog worden uitgebreid met boeken over de dorpen/regio.

share