Agenda

10 januari – gesprek met bureau Elles Bulder over vervolgstappen aanvraag subsidie

18 januari – uitvaartdienst, aanvang 14:00 uur

22 januari – uitvaartdienst, aanvang 14:00 uur

15 februari – uitvaartdienst, aanvang 10:30 uur

20 februari – gesprek met gemeente Oldambt over projectplan

11 maart – gesprek met Leader Oost- Groningen over projectplan

13 maart  – uitvaartdienst, aanvang 10:30 uur

26 april – uitvaartdienst, aanvang 11.00 uur

Uiterlijk 18 mei – indienen van het projectplan bij Leader Oost-Groningen

30 mei – hemelvaartdienst Norbertusparochie Oost-Groningen – aanvang 10.00 uur

1 juni – Kerkenpad Oost-Groningen van 13.00 – 16.00 uur