Restauratie Van Oeckelenorgel

Februari 2020

De offertes naar de orgelmakerijen zijn, ondanks de toezeggingen, nog niet ontvangen.

Februari 2023
Het Van Oeckelenorgel uit 1873 zal worden gerestaureerd, zodra de renovatie van de klokkentoren en het interieur gereed is.

Januari 2020

Er was beloofd dat in november de offertes naar de orgelmakerijen zouden gaan. Begin januari bleken de offertes niet verstuurd te zijn vanwege drukke werkzaamheden aan lopende projecten. Er is op zich nog tijd genoeg omdat toch eerst de kerk geheel klaar moet zijn voordat het orgel er gerestaureerd weer in kan. Pas als alle drie de offertes binnen zijn worden de brieven op de vergadering geopend. Dit zal worden gefilmd. Hetzelfde geldt ook voor de beslissing die de stichting neemt met welke orgelmakerij ze in zee wil gaan.

December 2019

Er is een concept brief gemaakt door de adviseur  om naar de orgelmakers te sturen. Deze zal t.z.t. gedeeld worden met de leden. Als dit wordt goedgekeurd door de vergadering, zal het teruggekoppeld worden naar de adviseur en kan de brief verzonden worden. De problemen met orgelmakerij Mense Ruiter zijn erg groot. Een overname door Adema zoals was voorzien gaat hoogst waarschijnlijk niet door.