Uitvaartdiensten

Tot aan het moment dat de renovatie begint kunnen uitvaartdiensten in overleg met het stichtingsbestuur plaats vinden.

 Telefonisch contact:  ( 0597 – 417490 )

Met de begraafplaats direct achter de kerk leent de kerk zich uitstekend voor een uitvaartdienst. Naast de kerk bevindt zich de aula, inclusief een koffiekamer, van de Begrafenis- en Crematievereniging Westerlee en Heiligerlee. De kerk kent geen faciliteiten voor de nabestaanden om met de bezoekers na afloop van de begrafenis een kop koffie te drinken. Daarvoor kunt U gebruik maken van de diensten van: