BEKIJK ONZE VIDEO

Renovatie fase 1 van de Sint Joriskerk in Westerlee

360 GRADEN FOTO

Bekijk de Sint Joriskerk van binnen


Restauratie fase 1 – fase 2 – fase 3

Fase 1 hield in de restauratie van het dak. De kerk staat er met de nieuwe, originele dakpannen weer spik en span bij. De renovatie viel erg mee en daardoor kon de restauratie binnen de begroting uitgevoerd worden. Dat is mede te danken aan de professionele inbreng van de firma Blokzijl en onze bestuurslid bouwkunde Johan Brons. Het bestuur had bovendien het geluk dat het bouwmateriaal voor de prijsstijgingen ten gevolge van de corona reeds was besteld. Nu is het wachten op de reacties van de diverse fondsen en dan kunnen we een aanvang maken met fase 2 (klokkentoren en interieur) en fase 3 ( herstel orgel ).


Nieuw Bestuurslid(-leden )

Het bestuur was al van plan het bestuur met een paar nieuwe leden aan te vullen en het overlijden van Bouko Slijm benadrukte den noodzaak om het bestuur uit te breiden nog eens extra. Bovendien had het bestuur de wens het bestuur aan te vullen met één of meer dames. We hebben inmiddels Ina Demandt bereid gevonden zitting te nemen in ons bestuur. We wensen Ina een plezierige en constructieve periode in de komende – tevens interessante – tijd toe in ons bestuur. Interessant, omdat na de realisatie van fase 1 we nu druk bezig zijn met de realisatie van fase 2 ( herstel van de klokkentoren ) en fase 3 ( de renovatie van het interieur ). De eerste subsidies daarvoor zijn al door een paar belangrijke fondsen toegezegd. Interesse: Mocht u of jij  ook actief mee willen werken aan het in stand houden van het belangrijkste monument van ons dorp of daarover geïnformeerd worden, neem dan vrijblijvend contact op met bestuurslid Ger de Maar ( tel:  0597- 417490 )


2 bestuursleden van de stichting Sint Joriskerk Westerlee koninklijk onderscheiden

Dinsdagmorgen 26 april werden de bestuursleden Johan Brons en Harry Visker  benoemd  tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kregen het lintje opgespeld door burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt. De plechtigheid vond onder grote belangstelling toepasselijk  plaats in de Sint Joriskerk. Hun grote en brede inzet in diverse verenigingen, stichtingen en instellingen leverde een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van Westerlee en hun bewoners. Na de toespraak van en het opspelden van het lintje door de burgemeester konden de aanwezigen de beide heren en hun echtgenotes feliciteren met de koninklijke onderscheiding.

Proficiat Johan en Harry


We goan d’r veur!

Restauratie Sint Joriskerk Westerlee


Restauratie Sint Joriskerk gaat beginnen!

Op 30 januari j.l. is het contract van de restauratie ondertekend. De restauratie is gegund aan de firma Blokzijl uit Blijham, die de nodige ervaring heeft met restauratieprojecten. De werkzaamheden zullen – afhankelijk van het weer – omstreeks 1 maart starten.

Zie ook op pagina: Restauraties/restauratie kerkgebouw

Aan de restauratie dragen bij:

Sint Joris komt allereerst opnieuw onder dak
De toegekende subsidiegelden vanuit de fondsen zijn helaas niet toereikend om alle plannen voor de restauratie in één keer uit te voeren. Het bestuur heeft daarom gekozen voor een restauratie in meerdere fasen. Dit betekent dat de belangrijkste onderdelen nu worden aangepakt; het dak, het casco en de orgelkraak (dit is de orgelgalerij), zodat het pand in ieder geval voor langere tijd is gegarandeerd.

Werkzaamheden restauratie fase 1
In fase 1 wordt de gehele dakconstructie vernieuwd waar nodig en komen op het dak van de kerk oudhollandse dakpannen. De toren in het gedeelte waarin de klok hangt en die in een slechte staat verkeert, wordt ondersteund. Vervolgens wordt de orgelkraak gerestaureerd, zodat het orgel niet meer kan verzakken.

Werkzaamheden restauratie fase 2 en 3
Fase 2 houdt de restauratiewerkzaamheden voor het overige gedeelte van de kerk in. Hiervoor kan de Stichting Sint Joriskerk opnieuw subsidie aanvragen bij de Provincie Groningen, maar dan moeten de aanvullende subsidiefondsen wel in orde zijn. Daarom houdt de stichting ook nog steeds de actie met de oude krant uit 1900 en schrijft de stichting nieuwe fondsen aan.
Fase 3 houdt de restauratie van het orgel in. Deze werkzaamheden kunnen pas starten als fase 1 en 2 zijn afgerond.

Begeleiding en uitvoering restauratie
Bij de restauratie van de Sint Joriskerk, laat het stichtingsbestuur zich ondersteunen door de heer Johan Jorritsma van het Buro Erfdiel uit Ryptsjerk. Dit bedrijf richt zich met name op de instandhouding van overwegend oude karakteristieke en beeldbepalende panden. De bouwcommissie van de Sint Joriskerk (Johan Jorritsma/Buro Erfdiel en Johan Brons/bestuurslid), bereiden voor welk bouwbedrijf de restauratiewerkzaamheden gaat uitvoeren. Hierna neemt het bestuur een definitief besluit.
Zodra de restauratiewerkzaamheden van start gaan (fase 1), laat het bestuur  dit weten via onze website en andere mediakanalen.

 

Een krant uit het jaar 1900 cadeau!

Het laten restaureren van een kerk is niet alleen een kwestie van geduld. Er is ook veel geld voor nodig. De Provincie en diverse fondsen geven een behoorlijke donatie, maar niet genoeg om alles te kunnen realiseren.

Daarom zijn wij als stichting een bijzondere en unieke actie begonnen!

U geeft de stichting een donatie van €120,- en wij geven u een krant die 120 jaar oud is, een krant uit het jaar 1900!

Wat moet u doen?

  • Maak een donatie over van €120,- aan de stichting St. Joriskerk Westerlee op rekeningnummer NL58RABO 0154 0536 35.
  • Stuur een email naar info@sintjoriskerkwesterlee.nl met uw volledige naam en adresgegevens.

Wij sturen u dan de krant toe of brengen die langs.

Let erop dat uw gift tevens aftrekbaar is via de belasting vanwege de ANBI status van onze stichting.

Er zijn ongeveer 80 exemplaren beschikbaar! Wacht dus niet te lang. Want op=op.

Nieuwe donateurs, die mee willen helpen het oudste gebouw van Westerlee voor Westerlee te behouden, zijn zeer welkom.

U kunt zich aanmelden bij onze penningmeester:

Harry Visker,

Hoofdweg 83

9678 PH Westerlee

Tel: 0597-420552 of 06-10174410

Email: harry.visker@gmail.com

Of via onze website: www.sintjoriskerkwesterlee.nl – rubriek: donateur worden

Jan Cooijmans

Voorzitter Stichting Sint Joriskerk Westerlee

Laatste Nieuws