BEKIJK ONZE VIDEO

Van de Sint Joriskerk in Westerlee

360 GRADEN FOTO

Bekijk de Sint Joriskerk van binnen


We goan d’r veur!

Toezeggingen fondsen, bedrijven, instellingen
3 juni – provincie Groningen – € 94.115,00

Brim ( Rijkssubsidie ) – € 29.300,00

11 mei – Rabobank – € 2.500,00

31 maart – Prins Bernard Cultuurfonds – € 15.000,00

23 maart – MUllerfonds – € 5000,00

27 febr. – Meindersma-Sybenga Stichting – € 8.000,00

30 jan. – Stichting J.B. Scholtensfonds – €  17.000,00                                                 +


Totaal aan subsidies – € 170.915,00

 

Een krant uit het jaar 1900 cadeau!

Het laten restaureren van een kerk is niet alleen een kwestie van geduld. Er is ook veel geld voor nodig. De Provincie en diverse fondsen geven een behoorlijke donatie, maar niet genoeg om alles te kunnen realiseren.

Daarom zijn wij als stichting een bijzondere en unieke actie begonnen!

U geeft de stichting een donatie van €120,- en wij geven u een krant die 120 jaar oud is, een krant uit het jaar 1900!

Wat moet u doen?

  • Maak een donatie over van €120,- aan de stichting St. Joriskerk Westerlee op rekeningnummer NL58RABO 0154 0536 35.
  • Stuur een email naar info@sintjoriskerkwesterlee.nl met uw volledige naam en adresgegevens.

Wij sturen u dan de krant toe of brengen die langs.

Let erop dat uw gift tevens aftrekbaar is via de belasting vanwege de ANBI status van onze stichting.

Er zijn ongeveer 80 exemplaren beschikbaar! Wacht dus niet te lang. Want op=op.

Wij hopen met deze actie een mooi bedrag te kunnen generen voor de restauratie, en u krijgt dan niet alleen een bijzondere oude krant, maar over enige tijd ook een prachtig gerestaureerd monument!

Het is 10 jaar geleden dat een zestal inwoners van Westerlee het onzekere lot van de st. Joriskerk aantrokken en een stichting oprichtten en eigenaar van het gebouw  werden.  Gesteund door een trouwe schare van circa 200 donateurs, heeft de stichting die periode vlijtig gewerkt aan gedegen renovatie en herbestemmingsplannen.

En nu ben ik als voorzitter zeer verheugd u te kunnen meedelen, dat we als bestuur van de st. Joriskerk Westerlee een volgende cruciale fase zijn ingegaan. Momenteel zijn enkele bestuursleden vele uren  bezig met het invullen van vele aanvraagformulieren van diverse fondsen en subsidiegevers om onze plannen ook daadwerkelijk te realiseren.

Naar verwachting kunnen wij medio 2020 naar buiten treden of de financiering is geslaagd en wanneer en hoe we met de renovatiewerkzaamheden kunnen beginnen.  We hopen natuurlijk dat al onze plannen met het gebouw en het orgel worden gerealiseerd. Mochten de financiële toezeggingen dat niet toestaan, dan zullen wij een weloverwogen keuze maken welke werkzaamheden nu en welke later kunnen plaatsvinden. Het zijn spannende maar ook energie-gevende tijden.

Nieuwe donateurs, die mee willen helpen het oudste gebouw van Westerlee voor Westerlee te behouden, zijn zeer welkom.

U kunt zich aanmelden bij onze penningmeester:

Harry Visker,

Hoofdweg 83

9678 PH Westerlee

Tel: 0597-420552 of 06-10174410

Email: harry.visker@gmail.com

Of via onze website: www.sintjoriskerkwesterlee.nl – rubriek: donateur worden

Jan Cooijmans

Voorzitter Stichting Sint Joriskerk Westerlee

Laatste Nieuws