BEKIJK ONZE VIDEO

Renovatie fase 1 van de Sint Joriskerk in Westerlee

360 GRADEN FOTO

Bekijk de Sint Joriskerk van binnen


We goan d’r veur!

Restauratie Sint Joriskerk Westerlee


Restauratie Sint Joriskerk gaat beginnen!

Op 30 januari j.l. is het contract van de restauratie ondertekend. De restauratie is gegund aan de firma Blokzijl uit Blijham, die de nodige ervaring heeft met restauratieprojecten. De werkzaamheden zullen – afhankelijk van het weer – omstreeks 1 maart starten.

Zie ook op pagina: Restauraties/restauratie kerkgebouw

Aan de restauratie dragen bij:

Sint Joris komt allereerst opnieuw onder dak
De toegekende subsidiegelden vanuit de fondsen zijn helaas niet toereikend om alle plannen voor de restauratie in één keer uit te voeren. Het bestuur heeft daarom gekozen voor een restauratie in meerdere fasen. Dit betekent dat de belangrijkste onderdelen nu worden aangepakt; het dak, het casco en de orgelkraak (dit is de orgelgalerij), zodat het pand in ieder geval voor langere tijd is gegarandeerd.

Werkzaamheden restauratie fase 1
In fase 1 wordt de gehele dakconstructie vernieuwd waar nodig en komen op het dak van de kerk oudhollandse dakpannen. De toren in het gedeelte waarin de klok hangt en die in een slechte staat verkeert, wordt ondersteund. Vervolgens wordt de orgelkraak gerestaureerd, zodat het orgel niet meer kan verzakken.

Werkzaamheden restauratie fase 2 en 3
Fase 2 houdt de restauratiewerkzaamheden voor het overige gedeelte van de kerk in. Hiervoor kan de Stichting Sint Joriskerk opnieuw subsidie aanvragen bij de Provincie Groningen, maar dan moeten de aanvullende subsidiefondsen wel in orde zijn. Daarom houdt de stichting ook nog steeds de actie met de oude krant uit 1900 en schrijft de stichting nieuwe fondsen aan.
Fase 3 houdt de restauratie van het orgel in. Deze werkzaamheden kunnen pas starten als fase 1 en 2 zijn afgerond.

Begeleiding en uitvoering restauratie
Bij de restauratie van de Sint Joriskerk, laat het stichtingsbestuur zich ondersteunen door de heer Johan Jorritsma van het Buro Erfdiel uit Ryptsjerk. Dit bedrijf richt zich met name op de instandhouding van overwegend oude karakteristieke en beeldbepalende panden. De bouwcommissie van de Sint Joriskerk (Johan Jorritsma/Buro Erfdiel en Johan Brons/bestuurslid), bereiden voor welk bouwbedrijf de restauratiewerkzaamheden gaat uitvoeren. Hierna neemt het bestuur een definitief besluit.
Zodra de restauratiewerkzaamheden van start gaan (fase 1), laat het bestuur  dit weten via onze website en andere mediakanalen.

 

Een krant uit het jaar 1900 cadeau!

Het laten restaureren van een kerk is niet alleen een kwestie van geduld. Er is ook veel geld voor nodig. De Provincie en diverse fondsen geven een behoorlijke donatie, maar niet genoeg om alles te kunnen realiseren.

Daarom zijn wij als stichting een bijzondere en unieke actie begonnen!

U geeft de stichting een donatie van €120,- en wij geven u een krant die 120 jaar oud is, een krant uit het jaar 1900!

Wat moet u doen?

  • Maak een donatie over van €120,- aan de stichting St. Joriskerk Westerlee op rekeningnummer NL58RABO 0154 0536 35.
  • Stuur een email naar info@sintjoriskerkwesterlee.nl met uw volledige naam en adresgegevens.

Wij sturen u dan de krant toe of brengen die langs.

Let erop dat uw gift tevens aftrekbaar is via de belasting vanwege de ANBI status van onze stichting.

Er zijn ongeveer 80 exemplaren beschikbaar! Wacht dus niet te lang. Want op=op.

Nieuwe donateurs, die mee willen helpen het oudste gebouw van Westerlee voor Westerlee te behouden, zijn zeer welkom.

U kunt zich aanmelden bij onze penningmeester:

Harry Visker,

Hoofdweg 83

9678 PH Westerlee

Tel: 0597-420552 of 06-10174410

Email: harry.visker@gmail.com

Of via onze website: www.sintjoriskerkwesterlee.nl – rubriek: donateur worden

Jan Cooijmans

Voorzitter Stichting Sint Joriskerk Westerlee

Laatste Nieuws