BEKIJK ONZE VIDEO

Van de Sint Joriskerk in Westerlee

360 GRADEN FOTO

Bekijk de Sint Joriskerk van binnen


Sint Joriskerk vastberaden op weg naar een nieuwe toekomst

Het bestuur van de Sint Joriskerk is verheugd u te kunnen melden dat we weer enkele stappen hebben gezet om de Sint Joriskerk  in optimale staat van onderhoud te kunnen herstellen. En tegelijkertijd ook geschikt te maken voor vele activiteiten.

Na veel voorwerk – het laten verrichten van inspecties en het opstellen van een nuchter en realistisch projectplan – is begin mei van dit jaar door de gemeente Oldambt een omgevingsvergunning verleend voor het herstellen/restaureren van de kerk.

Nu de omgevingsvergunning  is verleend gaat het bestuur met alle energie fondsen, organisaties en bedrijven aanschrijven om de benodigde gelden, circa € 300.000,– bij elkaar te krijgen. De subsidie voor de zogenaamde Leadergelden is inmiddels aangevraagd. Als Leader de aanvraag honoreert zullen meerdere subsidies worden aangevraagd.

De plannen voor de restauratie van het monumentale orgel zijn inmiddels ook opgestart. Het bestuur is nog in afwachting van een restauratieplan. Als dit gereed is, kunnen ook  hiervoor fondsen worden benaderd.

Kortom het hele proces is op stoom. Dank zij onze trouwe donateurs komen wij steeds dichter bij ons doel;  een herstelde, vitale, nieuwe en oude beeldbepalende Sint Joriskerk bij de begraafplaats in Westerlee. Een hernieuwde Sint Joriskerk die onderdak kan verlenen aan vele activiteiten.

Om de vrijwilligers te ontlasten heeft het bestuur besloten de schoonmaak van de kerk in handen te geven van een extern schoonmaakbedrijf. Elke maand wordt de kerk schoon gemaakt en gehouden, iets wat de gebruikers ook van ons ( mogen ) verwachten. Uiteraard zijn de geringe kosten hiervan verwerkt in de tarieven.

Het bestuur wil binnenkort een mobiele geluidsinstallatie met draadloze microfoon aanschaffen die de gebruiker desgewenst kan huren, waardoor onze dienstverlening nog een stukje professioneler wordt.

 

Nieuwe donateurs, die mee willen helpen het oudste gebouw van Westerlee voor Westerlee te behouden, zijn zeer welkom.

U kunt zich aanmelden bij onze penningmeester:

Harry Visker,

Hoofdweg 83

9678 PH Westerlee

Tel: 0597-420552 of 06-10174410

Email: harry.visker@gmail.com

Of via onze website: www.sintjoriskerkwesterlee.nl – rubriek: donateur worden

Jan Cooijmans

Voorzitter Stichting Sint Joriskerk Westerlee

Laatste Nieuws