BEKIJK ONZE VIDEO

Renovatie fase 1 van de Sint Joriskerk in Westerlee

360 GRADEN FOTO

Bekijk de Sint Joriskerk van binnenKennismakingsavond 6 okt. 2023!

Vrijdag 6 okt. J.l. werd een kennismakingsavond gehouden voor alle inwoners van Westerlee, maar vooral voor de nieuwe bewoners. In de afgelopen tijd zijn er heel wat woningen in Westerlee verkocht aan vooral jonge gezinnen.  Enkele bestuursleden vertelden over de kerk en de aanwezige interessante items als het orgel, de kansel, het beeld van Sint Joris en de draak en over fase 2 van de restauratie van de kerk.  Het bestuur mocht slechts 6 nieuwe bewoners begroeten, maar onder het genot van een kopje koffie/thee, een drankje en een hapje werd het toch heel gezellig. De gasten lieten blijken heel geïnteresseerd  in de geboden onderwerpen te zijn door gerichte vragen te stellen en door met de bestuursleden over allerlei zaken van gedachten te wisselen.


Spannende maanden voor de ST. Joriskerk!

U heeft het vast allemaal al wel gezien hoe mooi het nieuwe dak van onze oudste gebouw in ons dorp, de St. Joriskerk, er uit ziet. Hiermee is een belangrijke fase van het restauratieplan gerealiseerd want er kan nu geen lekkage meer plaatsvinden waardoor de kerk heel snel achteruit zou gaan.

Maar, we zijn er nog niet! De toren moet van binnen grondig gerestaureerd worden en de kerkzaal dusdanig aangepast dat ze geschikt is voor diverse culturele activiteiten en vergaderingen.

Om dit te realiseren zijn er twee belangrijke subsidies nodig: de Leader en de GRRG.

Voor 1 oktober moeten de aanvragen voor Leader (voor de herinrichting van de kerkzaal) en de GRRG (voor o.a. de restauratie van de toren) worden ingediend.

We hopen vurig dat de Leader subsidie zal worden toegekend want dan kunnen alle plannen worden gerealiseerd en kunnen we in 2026, als de St. Joriskerk 250 jaar bestaat, u een fantastisch heringericht gebouw en accommodatie  presenteren, inclusief een prachtig archief gedeelte waar u o.a. oude jaargangen van de Winschoter Courant kunt lezen.

Maar op dit moment is het dus nog even spannend of alles door kan gaan!

Om u over alle plannen en de geschiedenis van de kerk te informeren gaan we een informatie avond beleggen. We willen u als stichting  uitnodigen voor een informatie bijeenkomst op vrijdag 6 oktober om 20.00 uur in de St. Joriskerk. We zullen u dan alles vertellen over het kerkgebouw en waarom het zeker de moeite waard is dat dit monument behouden blijft voor de toekomst en u ook informeren over de plannen voor de toekomst. Allen van harte welkom en we hopen vooral de nieuwe bewoners van Westerlee te kunnen begroeten.


Uitslag prijsvraag Donald Ducks van de jaarmarkt!

De prijsvraag is: jaartal bouw St. Joriskerk + het huidige jaartal – leeftijd van het orgel.

Antwoord: 1776 + 2023 = 3799-150= 3649

De winnaars zijn:  1’ prijs – Milou Rademaker Westerlee ///  2’prijs – Thijs Niemeijer

Westerlee

Van harte gefeliciteerd met jullie prachtige en uitzonderlijke prijs


Restauratie fase 1 – fase 2 – fase 3

Fase 1 hield in de restauratie van het dak. De kerk staat er met de nieuwe, originele dakpannen weer spik en span bij. De renovatie viel erg mee en daardoor kon de restauratie binnen de begroting uitgevoerd worden. Dat is mede te danken aan de professionele inbreng van de firma Blokzijl en onze bestuurslid bouwkunde Johan Brons. Het bestuur had bovendien het geluk dat het bouwmateriaal voor de prijsstijgingen ten gevolge van de corona reeds was besteld. Nu is het wachten op de reacties van de diverse fondsen en dan kunnen we een aanvang maken met fase 2 (klokkentoren en interieur) en fase 3 ( herstel orgel ).


Nieuw Bestuurslid(-leden )

Het bestuur was al van plan het bestuur met een paar nieuwe leden aan te vullen en het overlijden van Bouko Slijm benadrukte den noodzaak om het bestuur uit te breiden nog eens extra. Bovendien had het bestuur de wens het bestuur aan te vullen met één of meer dames. We hebben inmiddels 2 dames – Ina Demandt en Tinie Kuiper – bereid gevonden zitting in ons bestuur te nemen. We wensen Ina een plezierige en constructieve periode in de komende – tevens interessante – tijd toe in ons bestuur. Interessant, omdat na de realisatie van fase 1 we nu druk bezig zijn met de realisatie van fase 2 ( herstel van de klokkentoren ) en fase 3 ( de renovatie van het interieur ). De eerste subsidies daarvoor zijn al door een paar belangrijke fondsen toegezegd. Interesse: Mocht u of jij  ook actief mee willen werken aan het in stand houden van het belangrijkste monument van ons dorp of daarover geïnformeerd worden, neem dan vrijblijvend contact op met bestuurslid Ger de Maar ( tel:  0597- 417490 )


We goan veur fase 2!

Restauratie Sint Joriskerk Westerlee


Restauratie Sint Joriskerk wordt voortgezet!

Zodra er voldoende toezeggingen van sponsoren en instellingen binnen zijn, gaan we beginnen met fase 2 – het herstellen van de klokkentoren en restauratie van het interieur. Er is momenteel € 46.000,00 aan toezeggingen binnen en er zijn nog een aantal aanvragen onderweg. Een fotoreportage van fase 1 vindt u op pagina Restauraties/restauratie kerkgebouw.

 

Werkzaamheden restauratie fase 2 en 3
Fase 2 houdt de restauratiewerkzaamheden voor het overige gedeelte van de kerk in. Hiervoor kan de Stichting Sint Joriskerk opnieuw subsidie aanvragen bij de Provincie Groningen, maar dan moeten de aanvullende subsidiefondsen wel in orde zijn. Daarom houdt de stichting ook nog steeds de actie met de oude krant uit 1900 en schrijft de stichting nieuwe fondsen aan.
Fase 3 houdt de restauratie van het orgel in. Deze werkzaamheden kunnen pas starten als fase 1 en 2 zijn afgerond.

Begeleiding en uitvoering restauratie
Bij de restauratie van de Sint Joriskerk, laat het stichtingsbestuur zich ondersteunen door de heer Johan Jorritsma van het Buro Erfdiel uit Ryptsjerk. Dit bedrijf richt zich met name op de instandhouding van overwegend oude karakteristieke en beeldbepalende panden. De bouwcommissie van de Sint Joriskerk (Johan Jorritsma/Buro Erfdiel en Johan Brons/bestuurslid), bereiden voor welk bouwbedrijf de restauratiewerkzaamheden gaat uitvoeren. Hierna neemt het bestuur een definitief besluit.
Zodra de restauratiewerkzaamheden van start gaan (fase 1), laat het bestuur  dit weten via onze website en andere mediakanalen.

Nieuwe donateurs, die mee willen helpen het oudste gebouw van Westerlee voor Westerlee te behouden, zijn zeer welkom.

U kunt zich aanmelden bij onze penningmeester:

Harry Visker,

Hoofdweg 83

9678 PH Westerlee

Tel: 0597-420552 of 06-10174410

Email: harry.visker@gmail.com

Of via onze website: www.sintjoriskerkwesterlee.nl – rubriek: donateur worden

Jan Cooijmans

Voorzitter Stichting Sint Joriskerk Westerlee

Laatste Nieuws