Restauratie kerkgebouw

13 oktober 2021
De pilaren staan inmiddels weer op hun plek met een nieuwe steunconstructie. Ook zijn de ramen die kapot waren geheel vervangen.
3 oktober 2021
De 2 pilaren die het orgel ondersteunen krijgen een nieuwe en stevige steunconstructie, zodat verzakking wordt voorkomen.
23 augustus 2021
Afgelopen week waren de schilders de ramen in de verf aan het zetten en wordt vandaag afgesloten.
21 augustus 2021
Op zaterdag 21 augustus werden door een aantal vrijwilligers van de kerk de stoelen schoongemaakt en de zaal opgeruimd. Begin september wordt de kerk van binnen helemaal schoongemaakt, want op donderdag 9 september is er alweer een kerkelijke huwelijksplechtigheid en kunnen er weer allerlei andere activiteiten plaatsvinden.
21 juli 2021
In de week van 21 juli is de eerste fase van de restauratie van de kerk voorlopig afgesloten. De bouwcommissie moet nog verslag met de afrekening aan het bestuur voorleggen.
13 juli 2021
Het dak van de zuidzijde van de kerk is inmiddels ook helemaal klaar. De stijgers zijn afgebroken. Er rest nog een klus om nieuwe balken te plaatsen via de binnenzijde van de kerk.
Alles zal voor de bouwvak afgerond zijn.
2 juli 2021
Op de zuidzijde van het dak van de kerk liggen de nieuwe dakpannen er bijna allemaal op. Voor de bouwvak is alles klaar en zal de steiger rondom weer zijn afgebroken.
22 juni 2021
De nieuw panlatten zijn nu bevestigd op het 1e deel van het dak op de zuidzijde. Er straks worden begonnen om de nieuwe pannen op het dak te leggen.
10 juni 2021
Bouwbedrijf Blokzijl is begonnen met de zuidzijde van het dak van de kerk. Er worden ankers aan de trekbalken bevestigd zodat de kerk niet verder naar buiten kan buigen (is inmiddels 15 cm verschoven). Rotte delen zijn vervangen en er kan worden begonnen met het bevestigen van de dakplaten.
5 juni 2021
De nieuwe dakpannen liggen nu op de kopse kant (= oostzijde) van het dak van de kerk.
1 juni 2021
Voordat er kan worden begonnen met de zuidzijde van het dak van de kerk,  is Bouwbedrijf Blokzijl nu bezig met de kopse kant van het dak. Hier worden nu de nieuwe panlatten op aangebracht.
3 en 7 mei 2021
De dakpannen op de noordzijde van de kerk zijn geheel vervangen.
Hierna is de steiger aan de noordzijde geheel afgebroken en verplaatst naar de zuidzijde waar hij weer wordt opgebouwd.
Donderdag 22 april 2021
Ze zijn druk bezig met het vervangen van de rotte delen van het dak.
Tevens wordt het 2e deel van het dak van de noordzijde van de kerk alvast voorbereid voor de nieuwe dakpannen.
Woensdag 14 april 2021
De eerste nieuwe dakpannen worden gelegd op de noordzijde van het dak van de kerk.
Vrijdag 9 april 2021
Er wordt druk gewerkt aan de noordzijde van het dak van de kerk. Ook wordt er van binnen uit gewerkt. De nieuwe pannen liggen al klaar om straks gelegd te worden
Woensdag 31 maart 2021
De delen van de draagbalken die vervangen moeten worden zijn nu goed zichtbaar.
Dinsdag 30 maart 2021
Het sponsorenbord is klaar en opgehangen. Momenteel worden de draagbalken gecontroleerd en waar nodig gerepareerd.
Woensdag 24 maart 2021
Inspecteren van de dakconstructie van de kerk.
Maandag 22 maart 2021
Afwerken bedekken graven aan zuidzijde en opbouw van de lift voor afvoer van de oude en aanvoer van de nieuwe dakpannen
Donderdag 18 maart 2021
Opbouw van de steigers en afdekken van de graven.
Woensdag 17 maart 2021

Opbouw van de steigers.

 

Dinsdag 16 maart 2021

De steigers worden afgeleverd en morgen opgebouwd.

 

Maandag 15 maart 2021

Restauratie Kerk is begonnen. De eerste dag – de bescherming van de graven aan de straatkant en de achterkant wordt aangebracht.

 

Januari 2021

De restauratie is aan de firma Blokzijl uit Blijham gegund.

De graven worden beschermd d.m.v. een net, verbonden aan de steigeropstelling. De vraag is wel wat men tegenkomt als het dak eraf gaat: er kunnen verborgen gebreken aan het licht komen die niet gezien konden worden en dus ook niet mee  zijn begroot.  Het bouwbedrijf zal dit onmiddellijk melden en als de kosten voor herstel binnen de grenzen liggen, dan wordt dit meegenomen na toestemming van de bouwcommissie.

De firma Blokzijl heeft een CAR verzekering voor als bijvoorbeeld een graf beschadigd raakt. In het contract staat dat er binnen 2 weken moet worden betaald. Aan boetes wordt niet gedaan en dhr. Jorritsma zal de geld- stroom goed in de gaten houden. Als er werkelijk nood aan de man komt, kan er binnen 2 weken ook een tijdelijke financieringsregeling komen met een lage rente (1,5%).

Er zijn 2 werkstromen:

  1. A) die van de GRRG en B) die van de BRIM en beide staan los van elkaar. De vergadering gaat akkoord met de begroting van de firma Blokzijl en in een plechtig ogenblik ondertekent de voorzitter het contract. Rond 1 maart zal – voor zover het weer dat toestaat – worden begonnen. De betrokken fondsen worden daarvan in kennis gesteld.
    Voor fase 2 maken we nu al een begin. Hiervoor is een GRRG plan nodig.

In de eerstvolgende Westerlink zal een artikel met foto’s komen van de restauratie. Deze maand wordt een flyer samengesteld om onze donateurs en bewoners van Westerlee te informeren en nieuwe donateurs te werven.

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2020

De eerste herstelwerkzaamheden, en wel aan de toren, zijn inmiddels uitgevoerd. Er bleken 54 dakpannen te moeten worden vernieuwd. Deze waren gebroken bij een vorig herstel maar zaten onder het lood en daardoor niet zichtbaar. De hoekkepers is deels versmald en het lood vernieuwd. Alle lood is nu even breed. Ook is de dakgoot gereinigd. Het torentje bovenop de toren is nog goed, alleen de ring waarop deze rust moet nog worden vernieuwd.

Verder moet worden nagedacht hoe er meer inkomsten kunnen worden gerealiseerd. Gedacht wordt o.a. aan een flyer, die bij de Westerlink los kan worden bijgevoegd, die in december wordt bezorgd. Eveneens wordt een oproep voor nieuwe donateurs in de Westerlink geplaatst, want de Westerlink wordt in en rond Westerlee heel goed gelezen.

Er is contact geweest met een bouwbedrijf uit de directe omgeving . Aangegeven is wat het budget is die onze stichting ter beschikking staat en momenteel is men bezig uit te rekenen of de restauratie voor dit bedrag kan worden uitgevoerd. Mocht alles doorgaan, dan zullen de werkzaamheden 12-14 weken kosten en hoopt men in het voorjaar van 2021 met de grote restauratie te kunnen starten.

Oktober 2020

Het prins Bernard Cultuurfonds  handhaaft de door hen toegezegde €15.000 ook voor het versoberde traject. De eerste aanvraag bij een bouwbedrijf was niet zo rooskleurig. Dhr. Brons gaat contact opnemen met een andere aannemer. Volgend jaar gaan de prijzen van de bouwmaterialen met 6-10% omhoog (oorzaak USA en China). De stormschade aan de toren moet nog worden gerepareerd. Men had een verkeerde hoogwerker besteld. Ook de hemelwater afvoer wordt dan direct meegenomen.

Wat betreft de fondsen werving was al wel met Nouryon contact geweest , maar geen reactie verder gekregen. Er wordt gekeken naar een andere ingang. Voor De Tille heeft een zekere Gert Smit –  die professioneel fondsenwerver is – de fondsenwerving  gedaan. Dhr. Cooijmans zal contact met hem opnemen en samen met dhr. Hamminga zullen zij hem vragen wat hij voor onze stichting kan betekenen. Er komt een reclameblok tijdens de verbouwing in de tuin met namen van de fondsen e.d.  te staan. Een foto ervan komt op de website te staan en wordt  naar de fondsen gestuurd..

Juni 2020

Bestuursvergadering – 18 juni 2020

De restauratie van de St. Joriskerk gaat beginnen!

De uitvoering hiervan zal grotendeels, naast ons bestuur, worden geleid door dhr. Jorritsma van Erfdiel , die daarom door ons was uitgenodigd voor deze vergadering.

Omdat de toegezegde bijdragen vanuit de fondsen niet toereikend waren om alles in één keer te kunnen gaan doen, kiest het bestuur in eerste instantie  voor een versoberde restauratie. De belangrijkste onderdelen, dak, casco en orgelkraak, worden nu aangepakt. Het gebouw is hiermee in ieder geval weer voor een lange tijd geconserveerd. Er komen oudhollandse dakpannen op de kerk. Ook zal de toren in het gedeelte waarin de klok hangt, worden ondersteund, omdat deze in slechte staat is. Om deze reden kan de klok vanaf heden niet meer worden geluid.

De aanvraag voor subsidie van de Provincie op basis van de GRRG (model waarin alle werkzaamheden staan vermeld) is verlaagd in relatie met de toezeggingen door andere fondsen en daarom goedgekeurd door de Provincie.

De restauratie wordt nu opgedeeld in de volgende onderdelen:
* Fase 1: dak, casco, orgelkraak, ondersteuning toren.
* Fase 2a: restauratie van de rest van de kerk die subsidiabel is. Hiervoor kan ook een subsidie van de Provincie worden aangevraagd. Wel moet dit plan nog worden versoberd.
* Fase 2b: restauratie/ herinrichting (waarvoor maximaal €20.000 wordt verstrekt via de Provincie).
* Fase 3: orgel. Dit kan pas beginnen als Fase 1 en 2 zijn afgerond.
* Welk bouwbedrijf de uitvoering gaat doen zal besloten worden door dhr. Brons en dhr. Jorritsma die samen de bouwcommissie vormen.
Zodra de restauratie van start gaat laten wij u dat weten op onze site!

Maart 2020

Het laten restaureren van een kerk is niet alleen een kwestie van geduld. Er is ook veel geld voor nodig. De Provincie en diverse fondsen geven een behoorlijke donatie, maar niet genoeg om alles te kunnen realiseren. Daarom zijn wij als stichting een bijzondere en unieke actie begonnen! U geeft de stichting een donatie van €120,- en wij geven u een krant die 120 jaar oud is, een krant uit het jaar 1900!

Wat moet u doen?

  • Maak een donatie over van €120,- aan de stichting St. Joriskerk Westerlee op rekeningnummer NL58RABO 0154 0536 35.
  • Stuur een email naar info@sintjoriskerkwesterlee.nl met uw volledige naam en adresgegevens.

Wij sturen u dan de krant toe of brengen die langs.

Let erop dat uw gift tevens aftrekbaar is via de belasting vanwege de ANBI status van onze stichting. Er zijn ongeveer 80 exemplaren beschikbaar! Wacht dus niet te lang. Want op=op.

Wij hopen met deze actie een mooi bedrag te kunnen generen voor de restauratie, en u krijgt dan niet alleen een bijzondere oude krant, maar over enige tijd ook een prachtig gerestaureerd monument!

Februari 2020

De eerste toezegging van € 17.000,00 van de J.B. Scholtensfonds is op 30 januari ontvangen. Het bestuur hoopt dat meer fondsen, bedrijven, instellingen dit initiatief zullen volgen. Het bestuur heeft besloten een strategie-/tijdsplanning op te stellen om middels diverse acties gelden te werven en mededelingen/informatie via allerlei mediamiddelen de vorderingen rondom de restauratie van het kerkgebouw en het Van Oeckelenorgel onder de aandacht te brengen en te houden. Het bestuur besluit om een stand op de jaarmarkt Westerlee in augustus 2020 in te richten. Details worden nader uitgewerkt en op de volgende vergadering besproken. Ook besluit het bestuur dat tijdens de restauratie een grote mededelingenbord met daarop alle betrokken partijen en sponsoren langs de Hoofdweg zal worden geplaatst.

Januari 2020

Bouw: De subsidie aanvragen gaan nu lopen. De meest uitgebreide was die van het Pr. Bernhardfonds en is samen door dhr. De Maar en dhr. Hamminga gedaan. Laatste heeft ook gezorgd dat alle relevante stukken naar dhr. De Maar zijn gestuurd. Alle aanvragen worden in een dossier bijgehouden en tenminste bij 2 personen gestald. Het jaarverslag van 2019 is door dhr. De Maar gemaakt. Op de website moet ook goed worden bijgehouden wat er allemaal gebeurd zodra de restauratie gaat beginnen. Er moet ook nog een brief worden gestuurd naar de NAM en naar Nouryon (vroeger: Akzo Nobel). De contactpersoon voor de NAM heeft dhr. Visker gestuurd naar dhr. Cooijmans, dhr. Hamminga zal kijken naar een contactpersoon voor Nouryon. Leader is ook belangrijk dat deze aangeschreven wordt. Complimenten van de vergadering voor het vele werk dat dhr. De Maar verricht!

December 2019

Er is een gesprek geweest met Johan Joritsma van Bureau Erfdiel .  Diverse stukken zijn door Erfdiel toegestuurd: een werkomschrijving, GRRG begrotingsmodel, een tijdschema voor de restauratie en tekeningen van de kerk. De secretaris heeft alvast een concept brief opgesteld voor de fondsen. Dhr. De Maar zal de fondsen gaan aanschrijven en dhr. Hamminga zal alvast een lijst opstellen. Ook de diverse stukken (KvK uittreksel etc.) zullen worden verstuurd.