Restauratie kerkgebouw

Oktober 2020

Het prins Bernard Cultuurfonds  handhaaft de door hen toegezegde €15.000 ook voor het versoberde traject. De eerste aanvraag bij een bouwbedrijf was niet zo rooskleurig. Dhr. Brons gaat contact opnemen met een andere aannemer. Volgend jaar gaan de prijzen van de bouwmaterialen met 6-10% omhoog (oorzaak USA en China). De stormschade aan de toren moet nog worden gerepareerd. Men had een verkeerde hoogwerker besteld. Ook de hemelwater afvoer wordt dan direct meegenomen.

Wat betreft de fondsen werving was al wel met Nouryon contact geweest , maar geen reactie verder gekregen. Er wordt gekeken naar een andere ingang. Voor De Tille heeft een zekere Gert Smit –  die professioneel fondsenwerver is – de fondsenwerving  gedaan. Dhr. Cooijmans zal contact met hem opnemen en samen met dhr. Hamminga zullen zij hem vragen wat hij voor onze stichting kan betekenen. Er komt een reclameblok tijdens de verbouwing in de tuin met namen van de fondsen e.d.  te staan. Een foto ervan komt op de website te staan en wordt  naar de fondsen gestuurd..

Juni 2020

Bestuursvergadering – 18 juni 2020

De restauratie van de St. Joriskerk gaat beginnen!

De uitvoering hiervan zal grotendeels, naast ons bestuur, worden geleid door dhr. Jorritsma van Erfdiel , die daarom door ons was uitgenodigd voor deze vergadering.

Omdat de toegezegde bijdragen vanuit de fondsen niet toereikend waren om alles in één keer te kunnen gaan doen, kiest het bestuur in eerste instantie  voor een versoberde restauratie. De belangrijkste onderdelen, dak, casco en orgelkraak, worden nu aangepakt. Het gebouw is hiermee in ieder geval weer voor een lange tijd geconserveerd. Er komen oudhollandse dakpannen op de kerk. Ook zal de toren in het gedeelte waarin de klok hangt, worden ondersteund, omdat deze in slechte staat is. Om deze reden kan de klok vanaf heden niet meer worden geluid.

De aanvraag voor subsidie van de Provincie op basis van de GRRG (model waarin alle werkzaamheden staan vermeld) is verlaagd in relatie met de toezeggingen door andere fondsen en daarom goedgekeurd door de Provincie.

De restauratie wordt nu opgedeeld in de volgende onderdelen:
* Fase 1: dak, casco, orgelkraak, ondersteuning toren.
* Fase 2a: restauratie van de rest van de kerk die subsidiabel is. Hiervoor kan ook een subsidie van de Provincie worden aangevraagd. Wel moet dit plan nog worden versoberd.
* Fase 2b: restauratie/ herinrichting (waarvoor maximaal €20.000 wordt verstrekt via de Provincie).
* Fase 3: orgel. Dit kan pas beginnen als Fase 1 en 2 zijn afgerond.
* Welk bouwbedrijf de uitvoering gaat doen zal besloten worden door dhr. Brons en dhr. Jorritsma die samen de bouwcommissie vormen.
Zodra de restauratie van start gaat laten wij u dat weten op onze site!

Maart 2020

Het laten restaureren van een kerk is niet alleen een kwestie van geduld. Er is ook veel geld voor nodig. De Provincie en diverse fondsen geven een behoorlijke donatie, maar niet genoeg om alles te kunnen realiseren. Daarom zijn wij als stichting een bijzondere en unieke actie begonnen! U geeft de stichting een donatie van €120,- en wij geven u een krant die 120 jaar oud is, een krant uit het jaar 1900!

Wat moet u doen?

  • Maak een donatie over van €120,- aan de stichting St. Joriskerk Westerlee op rekeningnummer NL58RABO 0154 0536 35.
  • Stuur een email naar info@sintjoriskerkwesterlee.nl met uw volledige naam en adresgegevens.

Wij sturen u dan de krant toe of brengen die langs.

Let erop dat uw gift tevens aftrekbaar is via de belasting vanwege de ANBI status van onze stichting. Er zijn ongeveer 80 exemplaren beschikbaar! Wacht dus niet te lang. Want op=op.

Wij hopen met deze actie een mooi bedrag te kunnen generen voor de restauratie, en u krijgt dan niet alleen een bijzondere oude krant, maar over enige tijd ook een prachtig gerestaureerd monument!

Februari 2020

De eerste toezegging van € 17.000,00 van de J.B. Scholtensfonds is op 30 januari ontvangen. Het bestuur hoopt dat meer fondsen, bedrijven, instellingen dit initiatief zullen volgen. Het bestuur heeft besloten een strategie-/tijdsplanning op te stellen om middels diverse acties gelden te werven en mededelingen/informatie via allerlei mediamiddelen de vorderingen rondom de restauratie van het kerkgebouw en het Van Oeckelenorgel onder de aandacht te brengen en te houden. Het bestuur besluit om een stand op de jaarmarkt Westerlee in augustus 2020 in te richten. Details worden nader uitgewerkt en op de volgende vergadering besproken. Ook besluit het bestuur dat tijdens de restauratie een grote mededelingenbord met daarop alle betrokken partijen en sponsoren langs de Hoofdweg zal worden geplaatst.

Januari 2020

Bouw: De subsidie aanvragen gaan nu lopen. De meest uitgebreide was die van het Pr. Bernhardfonds en is samen door dhr. De Maar en dhr. Hamminga gedaan. Laatste heeft ook gezorgd dat alle relevante stukken naar dhr. De Maar zijn gestuurd. Alle aanvragen worden in een dossier bijgehouden en tenminste bij 2 personen gestald. Het jaarverslag van 2019 is door dhr. De Maar gemaakt. Op de website moet ook goed worden bijgehouden wat er allemaal gebeurd zodra de restauratie gaat beginnen. Er moet ook nog een brief worden gestuurd naar de NAM en naar Nouryon (vroeger: Akzo Nobel). De contactpersoon voor de NAM heeft dhr. Visker gestuurd naar dhr. Cooijmans, dhr. Hamminga zal kijken naar een contactpersoon voor Nouryon. Leader is ook belangrijk dat deze aangeschreven wordt. Complimenten van de vergadering voor het vele werk dat dhr. De Maar verricht!

December 2019

Er is een gesprek geweest met Johan Joritsma van Bureau Erfdiel .  Diverse stukken zijn door Erfdiel toegestuurd: een werkomschrijving, GRRG begrotingsmodel, een tijdschema voor de restauratie en tekeningen van de kerk. De secretaris heeft alvast een concept brief opgesteld voor de fondsen. Dhr. De Maar zal de fondsen gaan aanschrijven en dhr. Hamminga zal alvast een lijst opstellen. Ook de diverse stukken (KvK uittreksel etc.) zullen worden verstuurd.