Nieuwsbrief – 2018

Onze Donateurs

Graag willen wij u aan de hand van onderstaande financiële overzichten laten zien hoe belangrijk u als donateur bent voor de Stichting St Joriskerk Westerlee. Zonder u zijn wij niet in staat het gezamenlijk doel te verwezenlijken. Namelijk het behoud van de voormalige Ned. Herv. Kerk, deze waar nodig te restaureren en te onderhouden. Het bestuur is u hiervoor uiteraard zeer dankbaar. Het behoud van een historisch monument is vaak een kwestie van lange adem. Onder het hoofd “Renovatie” kunt u lezen dat het bestuur druk bezig is resultaat te boeken de benodigde geldstromen binnen te halen.

Vriendelijk vragen wij u uw donatie voor het jaar 2018 weer te betalen. Het minimum bedrag is € 15,00. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening: NL58 RABO 0154053635 t.n.v. Stichting St. Joriskerk Westerlee.

 Uw bijdrage bedroeg € 15,00.

 De stichting heeft nog steeds de ANBI status, zodat u uw donatie kunt vermelden als gift bij uw belasting aangifte.

Samenvatting financieel overzicht:

Huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen

In 2016 is de kerk 5 keer verhuurd geweest voor begrafenissen.

Renovatie

Het bestuur heeft bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed een aanvraag voor een  instandhoudings subsidie in het kader van het BRIM 2014 ingediend.  Hierop hebben wij een positieve reactie ontvangen en is de eerste subsidie aan ons toegekend. In oktober zijn we gestart met het aanschrijven van fondsen. Hierbij maken we gebruik van het Onderzoeksbureau Elles Bulder, Onderzoek, advies en projectbegeleiding

Kerstviering

Op donderdag 14 december 2017 werd voor de vijfde keer de kerstviering  in de kerk gehouden. M.m.v. Vocaal Dollard ensemble, Muziek ensemble Prins Hendrik en het kinderkoor van de C.B.S. “Het Baken”. Henk Twiest was de verteller.  De versiering werd verzorgd door de dames uit ons dorp.

Dit jaar wordt de kerstviering gehouden op donderdag 20 dec. van 19.30 – 20.30 uur.

Namens het bestuur

Harry Visker (Penningmeester St Joriskerk Westerlee).

share