Nieuwsbrief – 2017

Onze Donateurs

Graag willen wij u aan de hand van onderstaande financiële overzichten laten zien hoe belangrijk u als donateur bent voor de Stichting St Joriskerk Westerlee. Zonder u zijn wij niet in staat het gezamenlijk doel te verwezenlijken; namelijk het behoud van de Sint Joriskerk. Het bestuur is u hiervoor uiteraard zeer dankbaar. Het behoud van een historisch monument is vaak een kwestie van lange adem. In het stukje “Renovatie” kunt u lezen dat het bestuur druk bezig is de benodigde geldstromen binnen te halen.

 

Vriendelijk vragen wij u uw donatie voor het jaar 2017 te voldoen. Het minimum bedrag is        € 15,00. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening: NL58 RABO 0154053635 t.n.v. Stichting St. Joriskerk Westerlee.

De stichting heeft de ANBI status, zodat u uw donatie kunt vermelden als gift bij uw belasting- aangifte.

 

Verkorte financieel overzicht:

Kascontrole is in 2016 verricht door de heren Fokkens en Blok. Het overschot van de in- en uitgaven wordt gebruikt voor eenmalige noodzakelijke uitgaven. Zo hebben we in 2016 aan extra inkomsten 4395 euro gekregen, maar hebben we ook extra kosten gemaakt voor het opmaken van een rapport 3689 euro en voor het opstarten van de fondswerving 2902 euro. Zonder dit rapport is het aanvragen van subsidies en fondswerving niet mogelijk.

Huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen

In 2016 is de kerk 5 keer verhuurd geweest voor begrafenissen.

Renovatie

Het bestuur heeft bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed een aanvraag voor een

instandhoudingssubsidie in het kader van het BRIM 2014 ingediend. Hierop hebben wij een positieve reactie ontvangen en is de eerste subsidie aan ons toegekend. In eind dit jaar willen we starten met het aanschrijven van fondsen. Hierbij maken we gebruik van het Onderzoeksbureau Elles Bulder.

Kerstviering

Op vrijdag 16 december 2016 waren de gasten: organist Mark Hamminga en koor Lofstem uit Winschoten, het kinderkoor C.B “Het Baken” en verteller Henk Twiest uit Westerlee.. De versiering werd verzorgd door dames uit ons dorp.

 

Dit jaar wordt de kerstviering gehouden op donderdag 14 dec. van 19.30 – 20.30 uur.

 

Namens het bestuur

 

Harry Visker (Penningmeester St Joriskerk Westerlee).

share