1 juni – Kerkenpad Oost-Groningen

Stichting Kerkenpad Oost-Groningen organiseerde zaterdag 1 juni j.l. het kerkenpad. Tweeëntwintig  kerken stelden belangstellenden in staat de kerk te bezichtigen en informatie over de details te vergaren. Het bestuur besloot dit jaar aan de actie mee te doen. We mogen op een grote belangstelling van zo’n 30 bezoekers terugkijken. Er was veel belangstelling voor het Van Oeckelenorgel en geoefende organisten mochten het orgel zelf bespelen. Op verzoek werd  door onze eigen organist Mark Hamminga het orgel bespeeld en konden de bezoekers de mooie klanken beluisteren. Ook het beeld van Sint Joris en de draak leverde heel veel vragen en bewondering op. We kijken terug op een heel gezellige middag en de keuze om de kerk niet ’s morgen, maar alleen op de middag van 13.00 – 16.00 uur open te stellen, bleek achteraf een goede greep te zijn geweest.

Wist U dit ??

Op de toren van Westerlee staat een barokke menuet-danseres ( waarschijnlijk  “ De Maagd “ ) met één hand aan de rok, in de andere hand, omhoog, een hoed  (waarschijnlijk de Vrijheidshoed) en een kunstige open haardracht. De Hollandse of geuzenmaagd is de personificatie van de vrijheid.
Ze is mogelijk ontleend aan de stedemaagd van Dordrecht, de oudste stad van Holland, waar de Staten voor het eerst in vrije vergadering bijeen waren geweest.

De vrijheidshoed is ontleend aan de Phrygische muts. Romeinse slaven, die werden vrijgelaten, kregen de muts als ze tot Romeins burger werden benoemd. Daarmee werd de muts eveneens een symbool van de vrijheid.

share