Nieuwsbrief-2019

Onze Donateurs

Graag willen wij u aan de hand van onderstaande financiële overzichten laten zien hoe belangrijk u als donateur bent voor de Stichting St Joriskerk Westerlee. Zonder u zijn wij niet in staat het gezamenlijk doel te verwezenlijken. Namelijk het behoud van de voormalige Ned. Herv. Kerk, deze waar nodig te restaureren en te onderhouden. Het bestuur is u hiervoor uiteraard zeer dankbaar. Het behoud van een historisch monument is vaak een kwestie van lange adem. Onder het hoofd “Restauratie Kerk” kunt u lezen dat het bestuur druk bezig is resultaat te boeken de benodigde geldstromen binnen te halen.  

De stichting heeft nog steeds de ANBI status, zodat u uw donatie kunt vermelden als gift bij uw belasting aangifte.

Samenvatting financieel overzicht:

Huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen

In 2018 is de kerk niet verhuurd geweest voor begrafenissen en of huwelijksvoltrekkingen.

Restauratie Kerk

Voor het restaureren en verbouwen van de kerk is er een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. De stichting heeft deze aangevraagd en verkregen. Nu deze vergunning er is kunnen de subsidie aanvragen richting de Provincie en overige fondsen van start gaan. Hiermee is de stichting momenteel bezig. Voor het orgel is er een orgelrapport gemaakt door Stef Tuinstra. Hiermee kunnen orgelmakerijen worden benaderd voor een offerte voor het restaureren van het orgel. Dit proces zal binnenkort worden gestart. Als de offertes binnen zijn kan ook voor het orgel de subsidie aanvragen van start gaan.

Kerstviering

Dit jaar is er geen kerstviering vanuit de stichting. Wel is er op 24 december om 21.00 uur de kerstnachtdienst in de St. Joriskerk die door de Hervormde gemeente Westerlee-Heiligerlee zal worden verzorgd.

Namens het bestuur

Harry Visker (Penningmeester St Joriskerk Westerlee).

share