Nieuwsbrief 2021

Beste Donateur,

U bent donateur van het meest beeldbepalende en tevens oudste object in het dorp Westerlee: de St. Joriskerk. En het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat deze nog veel mooier is geworden. Fase 1 van de restauratie is voltooid! Er zijn nieuwe dakpannen op het dak gekomen, de goten zijn vernieuwd, de raamsponningen zijn geverfd. In de kerk zijn diverse balken vernieuwd, is de elektriciteitskast vernieuwd met tevens enkele bedradingen, en is de orgelkraak omhoog gebracht en weer stevig ondersteunt door een vernieuwde funderingsblok. Zie ook voor meer informatie op onze website:  www.sintjoriskerkwesterlee.nl

 

De stichting is nu druk bezig met alle voorbereidingen voor fase 2: de interne verbouwing/ restauratie zodat de kerk nog beter geschikt is voor allerlei evenementen. Ook aan de toren moet inwendig het nodige gebeuren. Zo is bijvoorbeeld het houten gedeelte waar onze mooie grote klok (ruim 500 kg aan gewicht!!) in hangt, toe aan vernieuwing. Om die reden is luiden van de klok momenteel niet mogelijk. Dat kan namelijk een onveilige situatie opleveren.

 

Voor onze lopende kosten, zoals de verzekering, energie en dergelijke, is de stichting afhankelijk van u. Vanaf 2009 hanteren we een minimale donatie van 15 euro. En daar zijn we heel blij mee. Maar de kosten zijn wel gestegen in de afgelopen jaren en per jaar komt de stichting rond de 1000 euro tekort. Als het mogelijk is voor u om uw donatie te verhogen, dan zouden wij dat zeer waarderen.

 

Mocht u 50 euro of meer doneren, dan kunnen wij u een origineel exemplaar van een krant uit het jaar 1900 (dus 121 jaar oud!) aanbieden. De voorraad is echter beperkt, dus hiervoor geldt wel op=op.

 

Wilt u uw donatie voor 2021 weer zo spoedig mogelijk aan ons overmaken? Het bankrekeningnummer is NL58 RABO 0154 0536 35 t.n.v. Stichting St. Joriskerk Westerlee. Alvast hartelijk dank!! Onze stichting heeft de ANBI status, dus uw gift is aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

 

Samenvatting exploitatie overzicht:

Gebruik van de kerk:

U kunt de kerk huren voor huwelijken (de kerk is een trouwlocatie van de gemeente Oldambt), kerkdiensten, rouwdiensten. Neemt u daarvoor contact op met onze stichting. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden. Zie ook voor meer informatie op onze website:  www.sintjoriskerkwesterlee.nl

 

Hartelijke groeten van het bestuur van de stichting

share