Algemene Bekendmaking – november 2010

Beste dorpsgenoten,

 

De stichting St. Joriskerk Westerlee is in oktober 2009 opgericht met het doel het kerkgebouw voor Westerlee te behouden. Door middel van een aantal acties weet het stichtingsbestuur zich inmiddels gesteund door bijna 250 donateurs. Dat heeft geleid tot het besluit de kerk donderdag 21 okt. 2010 j.l. over te nemen van het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde Gemeente Westerlee/Heiligerlee.

 

Het kerkgebouw zal in de toekomst St. Joriskerk Westerlee “ heten. De naam is gekozen omdat St. Joris als de beschermheilige van deze kerk wordt beschouwd. Om de kerk zo snel mogelijk te kunnen gebruiken voor diverse activiteiten zijn de stappen om subsidies voor de benodigde renovatiewerkzaamheden aan te vragen en fondsen aan te schrijven al gezet.

 

Als de renovatie gereed is kan SOGK worden verzocht het kerkgebouw over te nemen, zodat het onderhoud voor de toekomst gegarandeerd is. De Stichting blijft in de toekomst verantwoordelijk voor het beheer van de kerk en zal de benodigde gelden moeten opbrengen door het organiseren van allerlei activiteiten. Men kan daarbij denken aan huwelijken, begrafenissen, tentoonstellingen, culturele en persoonlijke activiteiten.

 

Het stichtingsbestuur wil de donateurs en diverse instanties bedanken voor het geschonken vertrouwen en hoopt iedereen een keer in de kerk te begroeten tijdens een open dag of andere gelegenheid. Wij houden u op de hoogte via de media, nieuwsbrieven en onze website – www.sintjoriskerkwesterlee.nl

share