Nieuwsbrief – april 2011

STAND VAN ZAKEN       

De donaties van 2010 zijn op een paar na binnen. Hartelijk dank daarvoor. Het bestuur wil voor de donatie van 2011 het liefst overgaan naar een automatische incasso. Dit is voor de penningmeester veel gemakkelijker en u loopt daar geen risico mee, want u kunt dat elk jaar op elk moment opzeggen.

OVERZICHT ACTIVITEITEN

 14 oktober 2010

Gesprek met de bouwondernemer Van Delden uit Ommelanderwijk. Deze firma heeft veel ervaring met restauratiewerkzaamheden en werkt  nauw samen met Monumentenwacht

21 oktober 2010

Ondertekening overdrachtsakte van de kerk door vertegenwoordigers van het kerkbestuur Nederlands Hervormde kerk Westerlee/Heiligerlee en het stichtingsbestuur St. Joriskerk op kantoor van notaris Van der Laan te Finsterwolde.

6 november 2010 

– Ontdekking diefstal van lood uit de steunberen aan de zuidkant van de kerk. Er is aangifte van diefstal gedaan, waarvan proces verbaal is opgemaakt.

– Onze bouwcommissie bekijkt met de fa. Van Delden t.b.v. de begroting de conditie van de kerk.

10 november 2010

Gesprek met Monumentenwacht Groningen om een plan te maken t.a.v. de renovatie van de kerk, de restauratie van het orgel en de herinrichting van de kerk.

25 november 2010

Op donderdag 25 november overhandigde voorzitter dhr. Huiting van de kerkenraad  officieel de sleutels van de kerk aan voorzitter dhr. De Maar van de stichting.

6 december 2010

Op de bewonersavond van het gemeentebestuur Oldambt gaf voorzitter Ger de Maar een korte toelichting over de situatie en toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de kerk.

11 december 2010

Vier bestuusleden van de stichting bezocht 3 kerken: Marum ( protestantse kerk ), Engelbert ( ned. herv. kerk ) en Pieterburen ( Petruskerk ). Bij dit bezoek ging het voornamelijk om de herinrichting van de kerk t.b.v. het organiseren van diverse activiteiten

2 februari 2011

Het stichtingsbestuur is op bezoek geweest bij SOGK ( stichting oude Groninger kerken ). Het bestuur wilde meer inzicht in de bestedingskosten t.a.v. een herinrichting van de kerk.

4 maart 2011

Op vrijdag 4 maart j.l.  hebben  medewerkers van Monumentenwacht de bouwkundige staat van de kerk in beeld gebracht. De mogelijke renovaties worden in bouwkundig rapport beschreven.

PAASACTIVITEITEN ZONDAG 24 APRIL

In aansluiting op de activiteiten van de fam. Moed met de eerste Noordelijke Alpacakeuring heeft het bestuur besloten ook aan de activiteiten mee te doen. Er wordt van 14.00 – 16.00 uur een open middag gehouden. De middag wordt om 14.00 uur door het gemengd koor Avventura Musicale in de vorm van een klein concert geopend. Kerk en concert zijn gratis toegankelijk.

share