Open Monumentendag – september 2011

Open Monumentendag – september 2011

De Stichting St. Joriskerk Westerlee neemt deel aan de Open Monumentendag 2011

op zaterdag 10 september 2011

 

                                  van 10.00 – 15.00 uur

Uit contacten met bewoners bleek dat een groot aantal de kerk nog nooit van binnen had gezien. Dus willen we alle bewoners van Westerlee en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen een kijkje in de  kerk te nemen door deel te nemen aan de Open Monumentendag 2011.

Leden van de stichting zullen de bezoekers uitleg geven over b.v. het  Van Oeckelenorgel, de kansel, de altaartafel, het beeld van Sint Joris en de draak, de geschiedenis van de monumentale, historische Kerk ( 1776 ).

Het stichtingsbestuur hoopt op zaterdag 10 september heel veel donateurs en andere belangstellenden te begroeten.

Bezoekers, die nog geen donateur zijn, worden tijdens de Open Monumentendag in de gelegenheid gesteld donateur van de stichting te worden, waardoor u de stichting steunt de prachtige, historische kerk voor de toekomst te behouden.

Het donateurschap bedraagt minimaal €15,00 per jaar. De Stichting is ANBI, zodat uw donatie fiscaal aftrekbaar is.

Op de jaarmarkt is de stand van de Stichting druk bezocht: er werden 225 loten à € 1,00  verkocht. Hierdoor blijkt opnieuw dat de bewoners van Westerlee het behoud van de Sint Joriskerk en het werk van de stichting een warm hart toedragen. Eveneens konden we twee nieuwe donateurs inschrijven.

Donateurs, wilt u de stichting ook in 2011 steunen, dan  wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage voor 2011 over te maken naar:

Rabobank – nr: 1334.730.067 – t.n.v. dhr. S. van der Laan,  Hoofdweg 175,  Westerlee

……..GRAAG TOT ZIENS OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER………

share